Welkom op de website!

Huidge Datum: 28.05.2016

 

 

Hoofdpagina

 

 

 

 

 

 

INHOUD

 

 1.   Zijn er wel Belgen ?

 2.   Zijn de Vlaamse strijd en de taalstrijd dan niet overbodig geworden ?

 3.   Hoe zit dat nu met de geldstroom? Wat kost BelgiŽ ons ?

 4.   Is het waar dat WalloniŽ vroeger het arme Vlaanderen heeft geholpen ?

 5.   Vlaams geld in Vlaamse handen: leuk, maar wat kunnen we ermee doen ?

 6.   Is het Belgisch federalisme een vloek of een zegen voor Vlaanderen ?

 7.   Eťn land of twee werelden ?

 8.   Is BelgiŽ wel een democratie ?

 9.   Wie heeft er belang bij het voortbestaan van BelgiŽ ?

 10.   Heeft BelgiŽ een meerwaarde voor Vlaanderen ?

 11.   Hoe realistisch is het ĎBelgiŽ Barstí-scenario ?

 12.   Is een onafhankelijk Vlaanderen wel levensvatbaar ?'

 13.   Burgeroorlog of fluwelen scheiding ?

 14.   Maar wat met Brussel? En de koning ?

 15.   Veroordelen we WalloniŽ dan niet tot de bedelstaf ?

 16.   Is de Vlaamse onafhankelijkheid niet in strijd met het Europees eenwordingsproces & wereldwijde globalisering ?

 17.   Zal de internationale politiek de Vlaamse onafhankelijkheid wel aanvaarden ?

 18.   Maar willen de Vlamingen dat wel ?

 19.   En wat na de boedelscheiding ?

 20.   Vlaamse onafhankelijkheid: allemaal goed en wel, maar worden we daar ook beter van ?

Ik onderschrijf in persoonlijke naam..

  Voornaam & naam

  Beroep

  Straat+nr.

  Gemeente

  E-mailadres

 

Voor intekenlijst

 

Gegevens invullen, geen afkortingen a.u.b.

Naam NIET meer vermelden indien deze al voorkomt.

Verniewen (refresh) van tabel , klick hier nu

Security Bevestiging (verplicht)

Volg letter/cijfer combinatie in tabel !
De Q heeft geen belang !

Klik op rekentabel om te vernieuwen.

Toepassing is om veiligheidsreden)

Totaal
 

De verantwoordelijke uitgever: Swa Cauwenbergh, Frankrijklei 29/4, 2000 Antwerpen, verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.  Het invoeren van andere personen zonder hun medeweten kan strafrechterlijk worden vervolgd! (Adres & E-mail van de onderschrijver wordt niet getoond of vrijgegeven).